7వ 123తెలుగు.కామ్ రీడర్ ఛాయిస్ అవార్డ్స్ – 2017 ఉత్తమ దర్శకుడు

 2017 ఉత్తమ దర్శకుడు

123 తెలుగు 7వ రీడర్స్ చాయిస్ అవార్డ్స్ లో మోస్ట్ పాపులర్ హీరో అనే పోల్ కు చాలా మంచి స్పందన లభించింది. కొన్ని వేల ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. వీటి ఫలితాల ద్వారా ఆసక్తికరమైన ఉత్తమ దర్శకుల జాబితాను తయారుచేశాం.


సూచన : ఈ ఫలితాలు స్వచ్ఛందంగా ఓటింగ్లో పాల్గొన్న రీడర్స్ అభిప్రాయం మేరకు ఇచ్చినవే. అంతేగాని ఇవి 123తెలుగు.కామ్ అభిప్రాయాల్ని ప్రతిబింబించవు.

CLICK HERE FOR RESULTS
Bookmark and Share