Movie Stills : Mr. Bachchan ( Ravi Teja, Bhagyashri Borse )

>